Rozvrh a ceník

Angličtina

Předběžný rozvrh a ceník kurzů pro dospělé pro PODZIMNÍ SEMESTR 2019-16 týdnů

úroveň hod/týd. den čas učebnice

 

lektor cena
úplný začátečník

(AJ0)

1x2v.h. středa  18:30-20:00 New Total English Starter/1  Pavla L.  3680,-
začátečník +

(AJ1)

1x2v.h. úterý 18:30-20:00 New Total English Starter/2 Pavla A.  3680,-
začátečník++ (AJ2) 1x2v.h. pondělí 19:00-20:30 New Total English Elementary/1 Katka 3680,-
velmi mírně pokročilý (AJ3) 1x2v.h. pondělí 18:45-20:15  Total English Elementary/3 Pavla L. 3680,-
velmi mírně pokročilý+

(AJ4)

1x2v.h.  čtvrtek  18.55-20.25 Total Engl. Pre-int/2  Bára 3680,-
mírně pokr. (AJ5) 1x2v.h. úterý 19:00-20:30 Total Engl.ish Intermed/1 Jitka 3680,-
 středně pokročilý (AJ6)  1x2v.h.  čtvrtek  19.00-20.30  Total Engl. Intermediate/2  PavlaA  3680,
středně pokročilý+(AJ7) 1×2 v.h. čtvrtek 9.30-11.00 New English File Upper-intemediate /1 PavlaA. 3680,-
pokročilý- s rod. mluv.(ARM) 1×2 v.h.  pondělí  18:30-20:00  konverzace  Eamonn 3790,-

Předběžný rozvrh a ceník kurzů pro děti pro PODZIMNÍÍ SEMESTR 2019-15týdnů

věk/pokroč. hod/týd. den čas učebnice lektor cena
úplní začátečníci

3-4roky

4-5let

5-6let

1x45min  

úterý

čtvrtek

středa

 

16.50-17.35

 

17:30-18:15

 

Hippo and friends 1

 

My Little Island 1

 

 

Inka

 

 

1770,-
začátečníci+

děti 4-5let

předškoláci

 

1x45min čtvrtek

pátek

15:50-16:35

15-15:45

My Little Island 1 Inka

Inka

1770,-
velmi mírně pokročilí       6let předškol

 

1x45min  

čtvrtek

 

 

15:55-16:40

 

 

My Little Island 2

 

 

Bára

 

1770,-
velmi mírně pokročilí 

 1.-2.třída

 1x45min pondělí

pátek

15:45-16:30

16:00-16:45

 Tropical Island Starter  Klára

Inka

1770,-
velmi mírně pokročilí 

8-9let

1x45min úterý 17:00-17:45 New English Adventure 1 Jitka 1770,-
velmi mírně pokročilí  +

2.-3.třída

1x45min pondělí

čtvrtek

16.45-17.30

17:15-17.00

Engl.Adventure 2 Klára 1770,-
4.-5tř. mírně pokročilí 1x45mi pondělí

středa

 

15:45-16:30

16:30-17:15

 

Poptropica 4/1

 

Bára

Pavla L.

1770,-
9-10let doučování 1x45min 1770,-
5.-6.tř.velmi mír.pokr. 1x45min středa

čtvrtek

16:30-17:15

16:55-17:40

Poptropica 4/2 Inka

Bára

1770,-
11-12let doučování 1x45min 1770,-
6.-7.tř. mírně pokročilí 1x45min čtvrtek 15:50-16:35  Wider World 2/1 Klára 1770,-
7.-8.tř. mírně pokr. 1x45min čtvrtek

pátek

17.50-18.35

14:25-15:10

Wider World 2/2 Bára

Johana

1770,-
13-14let douč. 1x45min pondělí 17.45-18.30 Pavla L. 1770,-
8.-9.tř. mírně pokroč. 1x45min pondělí 16.45-17.30  Wider World 3/2 Bára 1770,-
 14-15tř.A2+  1x60min  pátek 15:10-16:10  Johana 2280,-
12-15let konverzace rodilý mluvčí A2 1x45min pondělí 16.30-17.15 Eamonn 1940,-
 16-17let B1  1x60min  úterý  17.45-18:45  Jitka  2280,-
15-18let B1 konverzace rodilý mluvčí 1x45min  pondělí  17.30-18.15 Eamonn 1940-
 příprava na maturitu  1x75min  2750,-

Němčina

Předběžný rozvrh a ceník kurzů pro PODZIMNÍ semestr 2019

úroveň hod.týdně den čas lektor cena
Dospělí  mírně pokročilí B1 1x90min středa 17.15-18.45 Pavla H. 3590,-
Dospělí středně pokročilí B2 1x90min středa 19.00-20.30 Pavla H. 3590,-
Děti 11-13let

Začátečníci +

1x45min středa 15:15-16:00 Pavla H. 1770,-
Děti 12-15 let

mírně pokročilí

1x45min středa 16.15-17.00 Pavla H. 1770,-

Ruština

Předběžný rozvrh a ceník kurzů pro podzimní semestr 2019

 

velmi mírně pokročilí

 

Čtvrtek  

18:15-19:15

 

 Raduga  Baryjat

Podmínky:

Školné bude uhrazeno při zápisu studenta, a to hotově nebo převodem z účtu. Zápis studenta vstupuje v platnost až okamžikem připsání kurzovného na účet, popřípadě platbou v hotovosti. V případě stornování kurzu účtuje škola storno poplatky:30-14dnů před zahájením kurzu 15% z ceny, 1-13dnů před zahájením kurzu 30%,po zahájení kurzu 100% z ceny. V případě přerušení docházky do kurzu v jeho průběhu neexistuje nárok na vrácení kurzovného ani jeho části. Přerušení ze závažných zdravotní či jiných důvodů je vždy předmětem jednání s vedením školy. Pokud student přestane docházet do kurzu a ze 4 hodin po sobě se neomluví, bude považováno jeho studium za ukončené a jeho místo bude nabídnuto náhradníkovi. V ceně nejsou zahrnuty učebnice, pouze školné a doplňkové materiály. Místo v kurzu může být rezervováno nejvýše 5 kalendářních dní, nebude-li v této době proveden zápis a uhrazeno školné, rezervace zaniká. V případě nepřítomnosti lektora z důvodu nemoci škola zajistí náhradního lektora, případně výuku v náhradním termínu. Výuka neprobíhá v době školních prázdnin.

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co