Rozvrh a ceník

Angličtina

Rozvrh kurzů pro dospělé pro JARNÍ SEMESTR 2021

úroveň hod/týd. den čas učebnice

 

lektor cena
úplný začátečník

(AJ0)

 1x90min úterý  18:30-20:00  New Total English Starter  3860,-
začátečník +

(AJ1)

1x90min středa  18:30-20:00 New Total English Starter/2  Pavla L.  3860,-
začátečník ++

(AJ2)

1x90min +náhrada 15min
úterý 18:30-20:00 New Total English Starter/3 Pavla A.  3860,-
velmi mírně pokročilý(AJ3) 1x90min pondělí 19:00-20:30 New Total English Elementary/2 Katka 3860,-
velmi mírně pokročilý+(AJ4) 1x90min pondělí 18:45-20:15  Total English Elementary/3 Pavla L. 3860,-
 mírně pokročilý(AJ5) 1x90min  čtvrtek  18.45-20.15 Total Engl. Pre-int/3  Bára 3860,-
mírně pokr.+ (AJ6) 1x90min úterý 19:00-20:30 Total Engl.ish Intermed/2 Jitka 3860,-
 středně pokročilý (AJ7)  1x90min +náhrada
 čtvrtek  19:00-20:30  Total Engl. Intermediate3  PavlaA 3860,
středně pokročilý+(AJ8) 1x90min +náhrada
čtvrtek 9.30-11.00 New English File Upper-intemediate /2 PavlaA. 3860,-

Rozvrh kurzů pro děti pro JARNÍ SEMESTR 2021

věk/pokroč. hod/týd. den čas učebnice lektor cena
úplní začátečníci

3-4roky

 

5-6let

 

 

1x45min  

pondělí

 

úterý

 

 

16:45-17:30

 

17:45-18:30

 

 

MFEAStarter

 

My Little Island 1

 

 

 

Bára

 

Inka

 

 

1850,-
začátečníci+

3-4roky

 

4-5let

 

předškoláci

 

 

6-7let (1.tř.)

1x45min

 

 

 

 

 

čtvrtek

 

úterý

 

čtvrtek

 

 

středa

 

pátek

 

 

 

17:20-18:05

 

16:45-17:30

 

16:15-17:00

 

 

16:45-17.30

 

15:15-16:00

 

 

 

MFEA1

 

MFEA2

 

English Adventure Starter A

 

 

Tropical Isl Starter

 

 

Inka

 

Inka

 

 

Inka

 

Inka

1850,-
velmi mírně pokročilí  

1.-2.tř.

  

 

1x45min  

čtvrtek

 

 

15:50-16:35

 

 

Tropical Island starter

 

 

Bára

 

1850,-
velmi mírně pokročilí 

2.-3.třída

 1x45min pondělí

pátek

15:40-16:25

16:00-16:45

 Tropical Island 1  Klára

Inka

1850,-
velmi mírně pokročilí 

3.-4.třída

1x45min úterý 16:45-17:30 Tropical Island 2 Jitka 1850,-
 mírně pokročilí 

4.-5.třída

 

1x45min

 

 

pondělí

čtvrtek

 

 

16.40-17.25

 16:55-17:40

 

Poptropica4/1

 

Klára

1850,-
velmi mírně pokročilí 

5tř.

 

 

1x45min

 

 

středa

čtvrtek

 

 

17:30-18:15

15:20-16:05

 

 

Tropical Island 3

 

 

Pavla L.

Inka

 

 

1850,-

mírně pokročilí 

5.tř.

 1x45min  pondělí  15:45-16:30  Poptropica 4/2  Bára  1850,-
mírně pokročilí  6.-7.tř. 1x45min středa

čtvrtek

17:30-1815

16:50-17:35

Wider World 2/1 Inka

Bára

1850,-
mírně pokročilí 

7.-8.tř.

 

1x60min

čtvrtek 15:40-16:40  Wider World 2/2 Klára 2350,-
8.-9.tř. mírně pokr. 1x45min čtvrtek

pátek

17.50-18.35

14:15-15:00

Wider World 3 Bára

 

1850,-
15-16let B1 1x45min pondělí 17.45-18.30  WW3/3 Bára 1850,-
 17-18let B2  1x60min úterý  17:45-18:45  Jitka  2350,-
12-13let konverzace rodilý mluvčí A2 1x45min pondělí 17.30-18.15 Eamonn 1970,-
 14-15let konverzace rodilý mluvčí B1  1x60min  pondělí  16.20-17:20  Eamonn  2350,–
15-18let B1+/B2 konverzace rodilý mluvčí 1x60min  pondělí  18.30-19.30 Eamonn 2350,-

Němčina - JARNÍ SEMESTR 2021 - NEVYUČUJE SE

úroveň hod.týdně den čas lektor cena
Dospělí  mírně pokročilí B1 1x90min
Dospělí středně pokročilí B2 1x90min
Děti 12-14let

mírně pokročilí

1x45min

Ruština

Předběžný rozvrh a ceník kurzů pro JARNÍ semestr 2021

 

velmi mírně pokročilí

 

Čtvrtek  

18:15-19:15

 

 Raduga  Baryjat

Obchodní podmínky:

1.Smluvní vztah mezi jazykovou školou a účastníkem kurzu vrtupuje v platnost podáním závazné přihlášky. Školné bude uhrazeno při zápisu studenta, a to hotově nebo převodem z účtu. Okamžikem úhrady účastník nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s obchodními podmínkami.

2.Zápis studenta vstupuje v platnost až okamžikem připsání kurzovného na účet, popřípadě platbou v hotovosti. V případě stornování kurzu účtuje škola storno poplatky:30-14dnů před zahájením kurzu 15% z ceny, 1-13dnů před zahájením kurzu 30%,po zahájení kurzu 100% z ceny. V případě přerušení docházky do kurzu v jeho průběhu neexistuje nárok na vrácení kurzovného ani jeho části. Přerušení ze závažných zdravotní či jiných důvodů je vždy předmětem jednání s vedením školy. Pokud student přestane docházet do kurzu a ze 4 hodin po sobě se neomluví, bude považováno jeho studium za ukončené a jeho místo bude nabídnuto náhradníkovi.

3.V ceně nejsou zahrnuty učebnice, pouze školné a doplňkové materiály.  V případě nepřítomnosti lektora z důvodu nemoci škola zajistí náhradního lektora, případně výuku v náhradním termínu. Výuka neprobíhá v době školních prázdnin a státních svátků.

4. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V SOUVISLOSTI S COVID -19:

a)pokud je účastníkovi kurzu nažízena karanténa, přechází na období, kdy se nemůže účastnit prezenčně, na distanční formu výuky -je možné se připojovat online přímo do probíhajících hodin prostřednictvím skype.

b)u dětí předškolního věku, u kterých by byla distanční výuka problematická, nabízíme po skončení karantény, aby si hodiny nahradily v paralelních kurzech, pokud to epidemiologická situace umožní.

c)v případě zhoršení epidemiologické situace a v jejím důsledku nařízené uzavření školy, platí stejná pravidla jako v bodě a), b). Pokud by nebylo možné dokončit v termínu výuku podzimního semestru, budou hodiny nahrazeny ihned po jeho skončení.

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co