Rozvrh a ceník

Angličtina

Předběžný rozvrh a ceník kurzů pro dospělé pro PODZIMNÍ SEMESTR 2019-16 týdnů

úroveň hod/týd. den čas učebnice

 

lektor cena
začátečník+ (AJ1) 1x2v.h. úterý 18:30-20:00 New Total Engl. Starter/2  Pavla A. 3590,-
začátečník++ (AJ2) 1x2v.h. úterý  19:00-20:30 New Total Engl.Starter/3 3590,-
velmi mírně pokročilý (AJ3) 1x2v.h. pondělí  18:45-20:15  Total English Elementary/2  Pavla L 3590,-
velmi mírně pokročilý+

(AJ4)

1x2v.h. čtvrtek 18.50-20.20 Total Engl. Pre-int/2 Bára 3590,-
 mírně pokr. (AJ5) 1x2v.h. úterý 18.45-20.15 New Total English Intermediate/1 Jitka 3590,-
mírně pokr.+ (AJ6) 1x2v.h. pondělí 19-20.30 Total Engl.ish Intermed/2 Katka 3590,-
 mírně pokročilý dopol.(AJD3) 1x2v.h. In Engl. Pre-int/1 3590,-
středně pokročilý (AJ7) 1x2v.h. čtvrtek 19.00-20.30 Total Engl. Intermediate/3 PavlaA. 3590,-
středně pokročilý+(AJ8) 1×2 v.h. čtvrtek 9.30-11.00 New English File Upper-intemediate /1 PavlaA. 3590,-
pokročilý- s rod. mluv.(ARM) 1×2 v.h.  pondělí  19-20:30  konverzace  Eamonn 3790,-

Předběžný rozvrh a ceník kurzů pro děti pro PODZIMNÍÍ SEMESTR 2019-15týdnů

věk/pokroč. hod/týd. den čas učebnice lektor cena
děti  začátečníci

3-4roky

 

1x45min  

úterý

 

 

16.50-17.35

 

My little island 1 Inka 1730,-
začátečníci+

děti 4-5let

předškoláci

 

1x45min čtvrtek

pátek

15:50-16:35

 

My little island 2 Inka

Inka

1730,-
velmi mírně pokročilí       6let předškol

1.tř.

1x45min  

čtvrtek

pátek

 

15:45-16:30

16:00-16:45

 

English adv A

Tropical Island

 

Bára

Inka

1730,-
1730,-
2.třída  velmi mirně pokročilí 1x45min úterý 16.40-17.25 New English Adventure 1 Jitka 1730,-
2.-3.třída velmi mírně pokročilí 1x45min pondělí

čtvrtek

16.45-17.30

17:15-17.00

Engl.Adventure2 Klára 1730,-
4.-5tř. mírně pokročilí 1x45mi pondělí

středa

 

15:45-16:30

16-16:45

 

Poptropica Bára

Inka

1730,-
9-10let doučování 1x45min 1730,-
5.-6.tř.velmi mír.pokr. 1x45min středa

čtvrtek

17-17:45

16:45-17:30

Poptropica 4/2 Inka

Bára

1730,-
11-12let doučování 1x45min 1730,-
1730,-
6.-7.tř. mírně pokročilí 1x45min čtvrtek 16:15-17:00  Wider World 2/1 Klára 1730,-
7.-8.tř. mírně pokr. 1x45min čtvrtek

pátek

17.40-18.25

14:25-15:10

Wider World 2/2 Bára

Johana

1730,-
13-14let douč. 1x45min pondělí 17.45-18.30 Pavla L. 1730,-
7.-8.tř. mírně pokroč. 1x45min pondělí 16.45-17.30  Wider World 3/2 Bára 1730,-
 14-15tř.A2+  1x60min  pátek 15:10-16:10  Johana 2280,-
12-15let konverzace rodilý mluvčí A2 1x45min pondělí 16.30-17.15 Eamonn 1940,-
 16-17let B1  1x60min  úterý  17.45-18:45  Jitka  2280,-
15-18let B1 konverzace rodilý mluvčí 1x45min  pondělí  17.30-18.15 Eamonn 1940-
 příprava na maturitu  1x75min  2750,-

Němčina

Předběžný rozvrh a ceník kurzů pro PODZIMNÍ semestr 2019

úroveň hod.týdně den čas lektor cena
Dospělí  mírně pokročilí B1 1x90min středa 17.15-18.45 Pavla H. 3590,-
Dospělí středně pokročilí B2 1x90min středa 19.00-20.30 Pavla H. 3590,-
Děti 11-13let

Začátečníci +

1x45min středa 15:15-16:00 Pavla H. 1730,-
Děti 12-15 let

mírně pokročilí

1x45min středa 16.15-17.00 Pavla H. 1730,-

Ruština

Předběžný rozvrh a ceník kurzů pro podzimní semestr 2019

 

velmi mírně pokročilí

 

Čtvrtek  

18:15-19:15

 

 Raduga  Baryjat

Podmínky:

Školné bude uhrazeno při zápisu studenta, a to hotově nebo převodem z účtu. Zápis studenta vstupuje v platnost až okamžikem připsání kurzovného na účet, popřípadě platbou v hotovosti. V případě stornování kurzu účtuje škola storno poplatky:30-14dnů před zahájením kurzu 15% z ceny, 1-13dnů před zahájením kurzu 30%,po zahájení kurzu 100% z ceny. V případě přerušení docházky do kurzu v jeho průběhu neexistuje nárok na vrácení kurzovného ani jeho části. Přerušení ze závažných zdravotní či jiných důvodů je vždy předmětem jednání s vedením školy. Pokud student přestane docházet do kurzu a ze 4 hodin po sobě se neomluví, bude považováno jeho studium za ukončené a jeho místo bude nabídnuto náhradníkovi. V ceně nejsou zahrnuty učebnice, pouze školné a doplňkové materiály. Místo v kurzu může být rezervováno nejvýše 5 kalendářních dní, nebude-li v této době proveden zápis a uhrazeno školné, rezervace zaniká. V případě nepřítomnosti lektora z důvodu nemoci škola zajistí náhradního lektora, případně výuku v náhradním termínu. Výuka neprobíhá v době školních prázdnin.

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co