Rozvrh a ceník

Přehled kurzů angličtiny, němčiny, ruštiny pro děti a dospělé na podzimní semestr 2022.

Přihlašujte se e-mailem nebo osobně v termínech zápisu – 1., 5., 6. září v čase 16:30-18:00.

Pro určení jazykové úrovně angličtiny u mládeže a dospělých využijte náš online test.

Angličtina

Předběžný rozvrh kurzů pro dospělé pro PODZIMNÍ SEMESTR 2022

úroveňhod/týd.denčasučebnicelektorcena
Úplný začátečník (AJ0)1x90minstředa19:00-20:30New English File Elementary/1Pavlína F4150,-
Začátečník+ (AJ1)1x90minstředa 18:30-20:00 New Total English Elementary /2 Pavla L. 4150,-
Velmi mírně pokročilí (AJ2)1x90minúterý18:45-20:15 Total English Elementary/3 Pavla A.4150,-
Mírně pokročilí (AJ3)1x90minúterý 18:30-20:00 4150,-
Mírně pokročilí+ (AJ4)1x90minpondělí 19:00-20:30 New Total English Pre-Intermediate/2Katka4150,-
Středně pokročilí (AJ5)1x90minpondělí18:45-20:15 Total English Intermediate/1 Pavla L. 4150,-
Pokročilí +(AJ6)1x90minúterý 19:00-20:30 Total English Upper-intermediate/1Jitka4150,-
Pokročilí (AJ8)1x90minčtvrtek 19:00-20:30 New English File Intermediate Plus Pavla A.4150,-
Pokročilí (AJ9)1x90minčtvrtek9:30-11:00New English File Upper-intermediate Pavla A.4150,-
Konverzace s rodilým mluvčím B2/C11x60minpondělí18:00-19:00Eamon2610,-

PŘEDBĚŽNÝ rozvrh kurzů pro děti pro PODZIMNÍ SEMESTR 2022

věk/pokročilosthod/týd.denčasučebnicelektorcena
Úplný začátečník
3-4 roky

Předškoláci/1.tř
2.-3.třída
1x45min
úterý
středa
čtvrtek
čtvrtek

15:40-16:25
17:00-17:45
17:10-17:55
15:15-16:00

MFEA 1

English Adventure Starter A
Tropical Island Starter

Inka
Inka
Klára
Inka
2150,-
Začátečník+
4-5 let
5-6 let
6-7 let
1x45min
čtvrtek
pondělí
čtvrtek

16:15-17:00
17:00-17:45
17:15–18:00

MFEA2
English Adventure Starter B

Inka
Bára
Inka
2150,-
Velmi mírně pokročilí
1.-2.tř.
2.-3.tř.
3.-4.tř.
1x45min
úterý
středa
čtvrtek

16:40-17:25
16:00-16:45
16:10-16:55
I
nka
Inka
Bára
2150,-
Velmi mírně pokročilí+
4.-5.tř.
5.tř.
1x45min
pondělí
pátek

15:50-16:35
15:30-16:15

Klára
Inka
2150,-
Velmi mírně pokročilí ++
5.-6.tř.
1x45minúterý17:40-18:25Inka2150,-
Mírně pokročilí
6.tř.
6.-7.tř
7.-8.tř.
1x45min
pondělí
čtvrtek
pondělí

16:50-17:35
16:05-16:50
16:00-16:45

Klára
Klára
Bára
2150,-
Pokročilí 15-16let B1 1x60minčtvrtek17:10-18:10Bára2590,-
Anglická konverzace rodilý mluvčí
12-14 let konv A2
13-16 let konv B1
17-..let konv B2

1x45min
1x45min
1x60min

pondělí
pondělí
pondělí

16:00-16:45
16:55-17:40
17:50-18:50

Eamonn
Eamonn
Eamonn

2220,-
2220,-
2610,-

Němčina - PODZIMNÍ SEMESTR 2022

věk/pokročilosthod/týd.denčasučebnicelektorcena
Děti 10-13 let
úplní začátečníci
1x45min středa 15-15:45Johana2150,-
Děti 13-15let
velmi mírně pokročilí
1x45minčtvrtek18-18:45Verča2150,-
Dospělí - mírně pokročilí1x90minčtvrtek19-20:30Verča4150,-

Ruština

PŘEDBĚŽNÝ rozvrh a ceník kurzů pro PODZIMNÍ SEMESTR 2022

děti/ mládež 13-15let

velmi mírně pokročilí

Obchodní podmínky:

1.Smluvní vztah mezi jazykovou školou a účastníkem kurzu vrtupuje v platnost podáním závazné přihlášky. Školné bude uhrazeno při zápisu studenta, a to hotově nebo převodem z účtu. Okamžikem úhrady účastník nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s obchodními podmínkami.

2.Zápis studenta vstupuje v platnost až okamžikem připsání kurzovného na účet, popřípadě platbou v hotovosti. V případě stornování kurzu účtuje škola storno poplatky:30-14dnů před zahájením kurzu 15% z ceny, 1-13dnů před zahájením kurzu 30%,po zahájení kurzu 100% z ceny. V případě přerušení docházky do kurzu v jeho průběhu neexistuje nárok na vrácení kurzovného ani jeho části. Přerušení ze závažných zdravotní či jiných důvodů je vždy předmětem jednání s vedením školy. Pokud student přestane docházet do kurzu a ze 4 hodin po sobě se neomluví, bude považováno jeho studium za ukončené a jeho místo bude nabídnuto náhradníkovi.

3.V ceně nejsou zahrnuty učebnice, pouze školné a doplňkové materiály.  V případě nepřítomnosti lektora z důvodu nemoci škola zajistí náhradního lektora, případně výuku v náhradním termínu. Výuka neprobíhá v době školních prázdnin a státních svátků.

4. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V SOUVISLOSTI S COVID -19:

a)Pokud je účastníkovi kurzu nařízena karanténa, přechází na období, kdy se nemůže účastnit prezenčně, na distanční formu výuky – je možné se připojovat online přímo do probíhajících hodin prostřednictvím skype.

b)V případě zhoršení epidemiologické situace a v jejím důsledku nařízené uzavření školy, platí stejná pravidla jako v bodě a). Pokud by nebylo možné dokončit v termínu výuku podzimního semestru, budou hodiny nahrazeny ihned po jeho skončení.

c)Podepsáním přihlášky a úhradou kurzovného bere účastník na vědomí, že se bude řídit aktuálními nařízeními vlády.

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co