Rozvrh a ceník

Angličtina

Rozvrh kurzů pro dospělé pro JARNÍ SEMESTR 2022 - zahájení semestru od 28.1.2022

úroveň hod/týd. den čas učebnice

 

lektor cena
 úplný začátečník

(AJ0)

1x90min  New Total English Starter  3980,-
začátečník +

(AJ1)

 1x90min středa  18:30-20:00  New Total English Elementary U4  Pavla L.  3980,-
začátečník ++

(AJ2)

1x90min úterý  18:30-20:00 New English File Elementary  Pavlína F.  3980,-
velmi mírně pokročilí

(AJ3)

1x90min
úterý 18:45-20:15 New Total English Elementary/2 Pavla A.  3980,-
mírně pokročilý

(AJ4)

1x90min pondělí 19:00-20:30 New Total English Pre-Intermediate/2 Katka 3980,-
mírně pokročilí+

(AJ5)

1x90min pondělí 18:45-20:15  Total English Pre-Intermediate/3 Pavla L. 3980,-
 středně pokročilí

(AJ6)

1x90min 3980,-
středně pokročilí+ (AJ7) 1x90min úterý 19:10-20:40 Total English Intermediate/3 Jitka 3980,-
 středně pokročilý++(AJ8)  1x90min 
 čtvrtek  18:30-20:00  New English File Intermediate Plus  PavlaA 3980,
pokročilí

(AJ9)

1x90min
čtvrtek 9.30-11.00 New English File Upper-intemediate /2 PavlaA. 3980,-
 konverzace s rodilým mluvčím B2  1x60min  pondělí  18:30-19:30  Eamonn 2560,-

PŘEDBĚŽNÝ rozvrh kurzů pro děti pro JARNÍÍ SEMESTR 2022 - zahájení semestru od 28.1.2022

věk/pokroč. hod/týd. den čas učebnice lektor cena
úplní začátečníci

3-4roky

 

5-6let

 

2.-3.třída

1x45min  

čtvrtek

 

17:15-18

 

16:15-17

 

15:15-16

MFEAStarter

 

MFEA 1

 

Discovery Island Starter

 

 

Jana

1970,-
začátečníci+

4-5 let

 

5-6 let

 

6-7 let

 

7.-8let

 

 

 

1x45min

 

 

pondělí

 

úterý

 

úterý

 

středa

 

 

17:00-17:45

 

16:30-17:15

 

17.30 – 18:15

 

16:45-17.30

 

 

My Little Island 1

 

English Adventure A

 

English Adventure B

 

Discovery Island 1

 

 

Bára

 

Inka

 

Inka

 

Inka

 

 

1970,-
velmi mírně pokročilí  

7-8let

 

1x45min  

čtvrtek

 

 

16:55-17:40

 

 

New English Adventure 2

 

 

Bára

 

1970,-
velmi mírně pokročilí 

8-10let

 1x45min pondělí

pátek

15:45-16:30

16:00-16:45

 Discovery Island 2 Klára

Inka

1970,-
velmi mírně pokročilí 

9-11let

1x45min úterý 16:40-17:25 Discovery Island 3 Jitka 1970,-
 mírně pokročilí 

10-11let

 

1x45min

 

 

pondělí

čtvrtek

 

 

16:45-17:30

 16-16:45

 

Poptropica 4/2

 

Klára

 

1970,-

velmi mírně pokročilí 

12-13let

 

 

1x45min

 

 

středa

 

 

17:30-18:15

 

 

Wider World 2/1

 

 

Pavla L.

 

 

1970,-

mírně pokročilí 

11-13let

 1x45min  pondělí  16-16:45  Wider World 2/1  Bára  1970,-
mírně pokročilí 

13-14let

1x45min  

středa

 

 

17:45-18:30

 

Wider World 2/3  

Inka

 

1970,-
mírně pokročilí 

13-14let

1x60min čtvrtek 17-18  Wider World 2/3 Klára 2470,-
mírně pokročilí 

14-16let   A2+

1x45min čtvrtek 17:55-18:40 Wider World 3/2  

Bára

 

1970,-
Anglická konverzace

12-14 let konverzace rodilý mluvčí A2

1x45min pondělí 16:30-17:15 Eamonn 2070,-
Anglická konverzace

14-17let konverzace rodilý mluvčí B1

 1x60min  pondělí  17:20-18:20  Eamonn  2470,-

Němčina - JARNÍ SEMESTR 2021

úroveň hod.týdně den čas lektor cena
 děti 10-12let začátečníci  1x45min  středa  15:45-16:30  Jana  1970,-
 děti 12-14let velmi mírně pokr.  1x45min  středa  16:45-17:30  Jana  1970,-

Ruština

PŘEDBĚŽNÝ rozvrh a ceník kurzů pro PODZIMNÍ SEMESTR 2021

děti/ mládež 13-15let

velmi mírně pokročilí

 

 

 

 

Obchodní podmínky:

1.Smluvní vztah mezi jazykovou školou a účastníkem kurzu vrtupuje v platnost podáním závazné přihlášky. Školné bude uhrazeno při zápisu studenta, a to hotově nebo převodem z účtu. Okamžikem úhrady účastník nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s obchodními podmínkami.

2.Zápis studenta vstupuje v platnost až okamžikem připsání kurzovného na účet, popřípadě platbou v hotovosti. V případě stornování kurzu účtuje škola storno poplatky:30-14dnů před zahájením kurzu 15% z ceny, 1-13dnů před zahájením kurzu 30%,po zahájení kurzu 100% z ceny. V případě přerušení docházky do kurzu v jeho průběhu neexistuje nárok na vrácení kurzovného ani jeho části. Přerušení ze závažných zdravotní či jiných důvodů je vždy předmětem jednání s vedením školy. Pokud student přestane docházet do kurzu a ze 4 hodin po sobě se neomluví, bude považováno jeho studium za ukončené a jeho místo bude nabídnuto náhradníkovi.

3.V ceně nejsou zahrnuty učebnice, pouze školné a doplňkové materiály.  V případě nepřítomnosti lektora z důvodu nemoci škola zajistí náhradního lektora, případně výuku v náhradním termínu. Výuka neprobíhá v době školních prázdnin a státních svátků.

4. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V SOUVISLOSTI S COVID -19:

a)Pokud je účastníkovi kurzu nařízena karanténa, přechází na období, kdy se nemůže účastnit prezenčně, na distanční formu výuky – je možné se připojovat online přímo do probíhajících hodin prostřednictvím skype.

b)V případě zhoršení epidemiologické situace a v jejím důsledku nařízené uzavření školy, platí stejná pravidla jako v bodě a). Pokud by nebylo možné dokončit v termínu výuku podzimního semestru, budou hodiny nahrazeny ihned po jeho skončení.

c)Podepsáním přihlášky a úhradou kurzovného bere účastník na vědomí, že se bude řídit aktuálními nařízeními vlády.

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co