Rozvrh a ceník

Přehled kurzů angličtiny, němčiny, ruštiny pro děti a dospělé na jarní semestr 2023.

Přihlašujte se e-mailem 

Pro určení jazykové úrovně angličtiny u mládeže a dospělých využijte náš online test.

Angličtina

Rozvrh kurzů pro dospělé pro JARNÍ SEMESTR 2023

úroveňhod/týd.denčasučebnicelektorcena
Úplný začátečník (AJ0)1x90minstředa19:00-20:30New Total English StarterPavlína F4290,-
Začátečník+ (AJ1)1x90minstředa 18:30-20:00 New Total English Elementary /2 Pavla L. 4290,-
Velmi mírně pokročilí (AJ2)1x90minúterý18:45-20:15 Total English Elementary/3 Pavla A.4290,-
Mírně pokročilí (AJ3)
Mírně pokročilí+ (AJ4)1x90minpondělí 18:45-20:15 New Total English Pre-Intermediate/2Katka4290,-
Středně pokročilí (AJ5)1x90minpondělí18:45-20:15 Total English Intermediate/1 Pavla L. 4290,-
Pokročilí +(AJ6)1x90minúterý 19:00-20:30 Total English Upper-intermediate/2Jitka4290,-
Pokročilí (AJ8)1x90minčtvrtek 19:00-20:30 New English File Intermediate Plus Pavla A.4290,-
Pokročilí (AJ9)1x90minčtvrtek9:30-11:00New English File Upper-intermediate Pavla A.4290,-
Konverzace s rodilým mluvčím B2/C11x60minpondělí18:00-19:00Eamon2780,-

Rozvrh kurzů pro děti pro JARNÍ SEMESTR 2023

věk/pokročilosthod/týd.denčasučebnicelektorcena
Úplný začátečník
3-4 roky

Předškoláci/1.tř
2.-3.třída
1x45min
úterý
středa
čtvrtek
čtvrtek

15:40-16:25
17:00-17:45
17:10-17:55
15:15-16:00

MFEA 1

English Adventure Starter A
Tropical Island Starter

Inka
Inka
Klára
Inka
2290,-
Začátečník+
4-5 let
5-6 let
6-7 let
1x45min
čtvrtek
pondělí
čtvrtek

16:15-17:00
17:00-17:45
17:15–18:00

MFEA2
English Adventure Starter B

Inka
Bára
Inka
2290,-
Velmi mírně pokročilí
1.-2.tř.
2.-3.tř.
3.-4.tř.
1x45min
úterý
středa
čtvrtek

16:40-17:25
16:00-16:45
16:10-16:55

Inka
Inka
Bára
2290,-
Velmi mírně pokročilí+
4.-5.tř.
5.tř.
1x45min
pondělí
pátek

15:50-16:35
15:30-16:15

Klára
Inka
2290,-
Velmi mírně pokročilí ++
5.-6.tř.
1x45minúterý17:40-18:25Inka2290,-
Mírně pokročilí
6.tř.
6.-7.tř
7.-8.tř.
1x45min
pondělí
čtvrtek
pondělí

16:50-17:35
16:05-16:50
16:00-16:45

Klára
Klára
Bára
2290,-
Pokročilí 15-16let B1 1x60minčtvrtek17:10-18:10Bára2630,-
Anglická konverzace rodilý mluvčí
12-14 let konv A2
13-16 let konv B1
17-..let konv B2

1x45min
1x45min

pondělí
pondělí

16:00-16:45
16:55-17:40

Eamonn
Eamonn
2350,-
2350,-

Němčina - JARNÍ SEMESTR 2023

věk/pokročilosthod/týd.denčasučebnicelektorcena
Děti 10-13 let
úplní začátečníci
1x45min středa 15:45-16:30Johana2290,-
Děti 13-15let
velmi mírně pokročilí
1x45minčtvrtek18-18:45Verča2290,-
Dospělí - mírně pokročilí1x90minčtvrtek19-20:30Verča4290,-

Ruština

PŘEDBĚŽNÝ rozvrh a ceník kurzů

děti/ mládež 13-15let

velmi mírně pokročilí

Obchodní podmínky:

1.Smluvní vztah mezi jazykovou školou a účastníkem kurzu vstupuje v platnost podáním závazné přihlášky. Školné bude uhrazeno při zápisu studenta, a to hotově nebo převodem z účtu. Okamžikem úhrady účastník nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s obchodními podmínkami.

2.Zápis studenta vstupuje v platnost až okamžikem připsání kurzovného na účet, popřípadě platbou v hotovosti. V případě stornování kurzu účtuje škola storno poplatky:30-14dnů před zahájením kurzu 15% z ceny, 1-13dnů před zahájením kurzu 30%,po zahájení kurzu 100% z ceny. V případě přerušení docházky do kurzu v jeho průběhu neexistuje nárok na vrácení kurzovného ani jeho části. Přerušení ze závažných zdravotní či jiných důvodů je vždy předmětem jednání s vedením školy. Pokud student přestane docházet do kurzu a ze 4 hodin po sobě se neomluví, bude považováno jeho studium za ukončené a jeho místo bude nabídnuto náhradníkovi.

Náhradní hodiny za promeškanou výuku je možné domluvit ve vyjímečných případech s vedením školy, a to vždy před dlouhodobě plánovanou absencí (lázně, ozdravovna, atd.). O možnosti čerpat náhradní výuku, její formě a počtu hodin rozhoduje vždy majitelka školy a pouze s ní je možné o možnosti a podmínkách náhradní výuky jednat. Na náhradní hodiny nemá účastník automaticky nárok.

3.V ceně nejsou zahrnuty učebnice, pouze školné a doplňkové materiály.  V případě nepřítomnosti lektora z důvodu nemoci škola zajistí náhradního lektora, případně výuku v náhradním termínu. Výuka neprobíhá v době školních prázdnin a státních svátků.

4. Individuální kurzy – účastník uhradí minimálně 5 lekcí předem dle obdržených platebních údajů. Storno hodin – pokud účastník stornuje svou individuální lekci min 20h před jejím plánovaným konáním, nenáleží jazykové škole žádné poplatky. Takto lze stornovat maximálně 20% lekcí plánovaných na období 3 měsíců, pokud není domluveno kratší období. V tom případě maximálně 20% lekcí za smluvené období. Při překročení tohoto limitu bude výuka účtována jako pozdní storno nebo ukončena bez náhrady.

Pokud účastník stornuje domluvenou  individuální lekci méně než 20 hodin před plánovaným termínem lekce, náleží jazykové škole storno poplatek 100%. Ve vyjímečných případech je možné se domluvit s lektorem na náhradní hodině, ale vždy pouze v případě, že s tímto lektor souhlasí a na náhradu nevzniká automatický nárok.

5. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V SOUVISLOSTI S COVID -19:

a)Pokud je účastníkovi kurzu nařízena karanténa, přechází na období, kdy se nemůže účastnit prezenčně, na distanční formu výuky – je možné se připojovat online přímo do probíhajících hodin prostřednictvím skype.

b)V případě zhoršení epidemiologické situace a v jejím důsledku nařízené uzavření školy, platí stejná pravidla jako v bodě a). Pokud by nebylo možné dokončit v termínu výuku podzimního semestru, budou hodiny nahrazeny ihned po jeho skončení.

c)Podepsáním přihlášky a úhradou kurzovného bere účastník na vědomí, že souhlasí s obchodními podmínkami a v souvislosti s epidemiologickou situací se bude řídit aktuálními nařízeními vlády.

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co