Rozvrh a ceník

Přehled kurzů angličtiny, němčiny, ruštiny pro děti a dospělé  -jarní semestr 2024 – od 12.2.2024.

Přihlašujte se e-mailem 

Pro určení jazykové úrovně angličtiny u mládeže a dospělých využijte náš online test.

Angličtina

Předběžný rozvrh kurzů pro dospělé pro PODZIMNÍ SEMESTR 2023

úroveňhod/týd.denčasučebnicelektorcena
Úplný začátečník (AJ0)1x90minčtvrtek18:30-20:00New Total English Starter/1Pavla A.4460,-
Začátečník+ (AJ1)1x90minstředa 18:45-20:15 New Total English Elementary /1 Johana4460,-
Velmi mírně pokročilí (AJ2)1x90minúterý18:45-20:15 Total English Pre-intermediate/1 Pavla A.4460,-
Mírně pokročilí+ (AJ4)1x90minpondělí 18:45-20:15 New Total English Pre-Intermediate/2Katka4460,-
Středně pokročilí (AJ5)1x90minpondělí18:45-20:15 Total English Intermediate/2 Pavla L. 4460,-
Pokročilí+ B2(AJ6)1x90minúterý 19:00-20:30 Total English Upper-intermediate/2Jitka4460,-
Pokročilí B1+ (AJ9)1x90minčtvrtek9:30-11:00New English File Intermediate Plus Pavla A.4460,-
Konverzace s rodilým mluvčím B2/C11x60minpondělí17:30-18:30Eamon2970,-

Předběžný rozvrh kurzů pro děti pro PODZIMNÍ SEMESTR 2023

věk/pokročilosthod/týd.denčasučebnicelektorcena
3-4 roky


1x45minúterý
středa
15:50-16:35
16:10-16:55
My First English AdventureInka
Inka

2380,-
předškoláci
1x45minstředa
čtvrtek
17:10-17:55
17-17:45
English Adventure B
Tropical Island Starter
Inka
Inka
2380,-
5-6let začátečníci1x45minúterý
15:40-16:25
English Adventure BSimona
2380,-
1.třída1x45minpondělí
17:15-18
Tropical IslandBára
2380,-
2.třída1x45minčtvrtek
17-17:45English Adventure 1Klára
2890,-
(2-)3.třída1x45minúterý
16:50-17:35English Adventure 1Inka
2380,-
3.-4.třída
1x45minstředa

15:10-15:55

English Adventure 2Inka


2380,-
4.-5.třída
1x45minčtvrtek

15:50-16:35

Discovery Island 3Bára


2380,-
5.třída
1x45minpondělí

15-15:45

English Adventure 4Klára


2380,-
(5.)-6.třída
1x45minpondělí

16-16:45

Wider World 2Klára


2380,-
6.-(7.)třída
1x45minúterý

16:40-17:25Wider World 2/1Simona


2380,-
7.třída
1x45minpondělí

17-17:45

Wider World 2/3Klára


2380,-
7.-8.třída
1x45minčtvrtek

16-16:45

Wider World 2/2Klára


2380,-
(7).-8.třída
1x45minpondělí

16:15-17

More 2Bára


2380,-
16-17let B1+
(SŠ) příprava ke zkoušce
1x60minčtvrtek16:50-17:50Bára2890,-
Anglická konverzace rodilý mluvčí
12-14 let konv A2
13-16 let konv B1
17-..let konv B2
1x45min

1x45min
pondělí

pondělí
15:45-16:30

16:40-17:25
Eamonn

Eamonn
2440,-

2440,-

Němčina - PODZIMNÍ SEMESTR 2023

věk/pokročilosthod/týd.denčasučebnicelektorcena
Děti 10-13 let
úplní začátečníci
1x45minúterý16:15-17:00Prima 1/1Pavla H.2380,-
Děti 12-14let
velmi mírně pokročilí
1x45minúterý17:10-17:55Prima 1/2Pavla H.2380,-
Dospělí - mírně pokročilí1x90minúterý18-19:30Pavla H.4460,-

Ruština

PŘEDBĚŽNÝ rozvrh a ceník kurzů

děti/ mládež 13-15let

velmi mírně pokročilí

Obchodní podmínky:

Smluvní vztah mezi jazykovou školou a účastníkem kurzu vstupuje v platnost podáním závazné přihlášky, tímto vzniká povinnost úhrady kurzovného. Okamžikem úhrady účastník nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s obchodními podmínkami. Zápis studenta vstupuje v platnost až okamžikem připsání kurzovného na účet, popřípadě platbou v hotovosti. V případě stornování kurzu účtuje škola storno poplatky:30-14dnů před zahájením kurzu 15% z ceny, 1-13dnů před zahájením kurzu 30%,po zahájení kurzu 100% z ceny. V případě přerušení docházky do kurzu v jeho průběhu neexistuje nárok na vrácení kurzovného ani jeho části. Přerušení ze závažných zdravotní či jiných důvodů je vždy předmětem jednání s vedením školy. Pokud student přestane docházet do kurzu a ze 4 hodin po sobě se neomluví, bude považováno jeho studium za ukončené a jeho místo bude nabídnuto náhradníkovi.Náhradní hodiny za promeškanou výuku je možné domluvit ve vyjímečných případech s vedením školy, a to vždy před dlouhodobě plánovanou absencí (lázně, ozdravovna, atd.) a pouze v případě, že je to z provozních důvodů možné. O možnosti čerpat náhradní výuku, její formě a počtu hodin rozhoduje vždy majitelka školy a pouze s ní je možné o možnosti a podmínkách náhradní výuky jednat. Na náhradní hodiny nemá účastník automaticky nárok. V případě nepřítomnosti lektora z důvodu nemoci škola zajistí náhradního lektora, případně výuku v náhradním termínu. Výuka neprobíhá v době školních prázdnin a státních svátků.Minimální počet účastníků skupinového kurzu jsou 3 účastníci. V případě, že do kurzu dochází jen 2 účastníci, zkracuje se rozsah výuky o 1/3, tedy původní 90minutové lekce budou 60minutové.

Individuální kurzy – účastník uhradí minimálně 5 lekcí předem dle obdržených platebních údajů. Storno hodin – pokud účastník stornuje svou individuální lekci min 20h před jejím plánovaným konáním, nenáleží jazykové škole žádné poplatky. Takto lze stornovat maximálně 20% lekcí plánovaných na období 3 měsíců, pokud není domluveno kratší období. V tom případě maximálně 20% lekcí za smluvené období. Při překročení tohoto limitu bude výuka účtována jako pozdní storno nebo ukončena bez náhrady.Pokud účastník stornuje domluvenou  individuální lekci méně než 20 hodin před plánovaným termínem lekce, náleží jazykové škole storno poplatek 100%. Ve vyjímečných případech je možné se domluvit s lektorem na náhradní hodině, ale vždy pouze v případě, že s tímto lektor souhlasí a na náhradu nevzniká automatický nárok.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V SOUVISLOSTI S COVID -19:

a)Pokud je účastníkovi kurzu nařízena karanténa, přechází na období, kdy se nemůže účastnit prezenčně, na distanční formu výuky – je možné se připojovat online přímo do probíhajících hodin prostřednictvím skype.

b)V případě zhoršení epidemiologické situace a v jejím důsledku nařízené uzavření školy, platí stejná pravidla jako v bodě a). Pokud by nebylo možné dokončit v termínu výuku podzimního semestru, budou hodiny nahrazeny ihned po jeho skončení.

c)Podepsáním přihlášky a úhradou kurzovného bere účastník na vědomí, že souhlasí s obchodními podmínkami a v souvislosti s epidemiologickou situací se bude řídit aktuálními nařízeními vlády.

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co