Lektoři

V naší jazykové škole na vás budou čekat zkušení, kvalifikovaní lektoři, kteří se pravidelně zúčastňují vzdělávacích seminářů a konferencí o výuce cizích jazyků pořádaných naší jazykovou školou nebo jinými subjekty (Cambridge univ. Press, British council,..).všichni naši lektoři procházejí přísným výběrovým řízením a systematickou kontrolou kvality výuky.

Výukové metody

 • komunikace
  • mluví především studenti, lektor koordinuje výuku
  • gramatika slouží dosažení plynulosti jazykového projevu studenta
  • základní dovednosti jako čtení, poslech a konverzace jsou procvičovány stejnoměrně
 • mnohočetná inteligence
  • student vnímá jazyk všemi smysly, nejen vizuálně, ale i sluchem, pohybovou aktivitou, …
 • zkušenost
 • nabyté znalosti aplikuje student ihned do praxe – dialogy
 • modelové situace pro praktický nácvik reálných situací

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co