Firemní kurzy

Firemní kurzy jsou určeny pro zaměstnance a management tuzemských i zahraničních firem a organizací. Součástí nabídky jsou kurzy všeobecného i odborného zaměření (obchod, finance, marketing, právo,..) pro všechny jazykové úrovně.

Nabízíme komplexní program jazykového vzdělávání zahrnující poradenství, včetně vstupního a výstupního jazykového auditu. Na základě osobního setkání a konkrétních požadavků vypracujeme projekt jazykových kurzů a vybereme nejvhodnější lektory a učební materiál. Během kurzů komunikujeme se studenty, zjišťujeme jejich spokojenost a reagujeme na připomínky. Zároveň předáváme vedení firmy měsíční vyhodnocení docházky a semestrální hodnocení úspěšnosti studentů vypracované na základě testů. Semestrálně rovněž připravujeme aktuální plán kurzu na další období. Kurzy probíhají dle přání zákazníka buď v prostorách firmy nebo v učebnách naší jazykové školy v Italské ulici v Kladně.

Aktuální nabídka kurzů:

kurzy všeobecného jazyka – pro všechny jazykové úrovně

 • kurzy odborného zaměření
  • obchod, marketing – prezentace firmy v cizím jazyce
  • ekonomika a finance
  • právní terminologie
 • příprava na zkoušky požadované pro Společný evropský referenční rámec
 • Nabízíme tyto formy firemní výuky
  • individuální – pro vyšší a střední management, s maximální efektivitou, plně přizpůsobené individuálním potřebám klienta
  • skupinové – kurzy určené pro nižší úrovně řízení, poskytující širší prostor pro komunikaci a spolupráci
 • Vyučování probíhá většinou v blocích 2 nebo 3 vyučovacích hodin jednou nebo dvakrát týdně.

Naši klienti:

Hödlmayr, BONTAZ, Arvato Services, DYKA, Fermet,  PROSPON, NKT, Pentagen, Connetronics, BOR, Classic Oil, Keihin Technologies

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co