Jazykové úrovně

Škála jazykových znalostí

 • 0 úplný začátečník / starter A – nulová znalost jazyka s výjimkou několika výrazů pochycených při cestování nebo z médií
 • 1 začátečník +/ starter B – student má velmi jednoduchou a neucelenou znalost několika frází a omezené slovní zásoby, používá jen přítomný čas prostý, je pro něj obtížné vytvořit otázku a negativní odpověď
 • 2 začátečník ++/ starter C – student je schopen vytvořit otázky a jednoduché odpovědi v přít. a min. čase prosém, dělá v nich ale časté chyby, má problémy s porozuměním.
 • 3 velmi mírně pokročilý / elementary A – student je schopen mluvit v nejjednodušších frázích, porozumět a odpovědět na běžné otázky, slovní zásoba je omezená jen na běžné situace
 • 4 velmi mírně pokročilý + / elementary B – student zvládá jednoduchou konverzaci na běžná témata, používá celkem bez obtíží přítomný čas prostý i průběhový, rozumí pomalu kladeným obázkám
 • 5 velmi mírně pokročilý ++ / elementary C – dobré zvládnutí základních časů, i průběhových, umí souvisle povídat o sobě, své práci, zálibách, dovede si poradit s běžnými situacemi jako nakupování, v hotelu ,na letišti,..
 • 6 mírně pokročilý / pre-intermediate A – student zvládá základní gramatické jevy, včetně předpřítomného času, bez větších problémů konverzuje na běžná témata
 • 7 mírně pokročilý + / pre-intermediate B– student je schopen vyjádřit svůj názor v cizím jazyce, nemá problémy s porozumněním při běžné rychlosti
 • 8 středně pokročilý / intermediate -použití časů studentovi již téměř nedělá problémy, chyby se projevují ve složitějších gramatických konstrukcích, jako časové a podmínkové věty,…schopnost konverzace na jakékoliv téma, úroveň vyjádření je pestrá, porozumění konverzaci v běžné rychlosti
 • 9 pokročilý / upper-intermediate – dobré zvládnutí gramatiky, slovní zásoby, pochopení jazykových odlišností, používání idiomů, frázových sloves, zajímavých obratů, plynule je schopen hovořit o různých tématech, vyjádřit svůj názor.
 • Dětské kurzy jsou rozřazeny podle věku a předchozího studia angličtiny

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co